Międzynarodowy Kongres Naukowy „Dehumanizacja i depersonalizacja w medycynie i świecie współczesnym a życie św. Jana z Dukli”

PRZESŁANIE

 

przesłanie a

przesłanie biędzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy z okazji Roku Świętego Jana z Dukli zgromadził wielu wybitnych naukowców z różnych dziedzin, którym przyświecała szczytna idea kształtowania bardziej ludzkiego oblicza współczesnej medycyny. Zadanie to staje się tym bardziej doniosłe, gdy uświadamiamy sobie niepokojące przejawy dehumanizacji i depersonalizacji w życiu społeczeństw. Prymat godności ludzkiej, zdumienie nad wspaniałością i zarazem kruchością daru ludzkiego życia oraz integralna troska o ludzkie zdrowie skłaniają do głębokiej refleksji prowadzącej do poszukiwania w medycynie harmonii pomiędzy fascynującymi nowoczesnymi technologiami a niezbywalnym wymiarem etycznym i duchowym, wpisanym w międzyosobową relację lekarza i pacjenta. Humanizacja medycyny polega na jej głębokiej personalizacji, na respektowaniu podmiotowości pacjenta i lekarza. Wymaga to od pracowników służby zdrowia harmonijnego, spójnego i wielostronnego rozwoju życia osobowego.

Wzorem naszego Patrona, św. Jana z Dukli, pragniemy kierować się uniwersalnymi wartościami, osiągać prawdziwą wielkość ducha i umysłu, rozwijać wrażliwość na potrzeby innych. Radość i szczęście daje trud pokonywania siebie w trosce o drugiego człowieka. W takiej postawie zawiera się autentyczna samorealizacja, pokazująca jak wielki może być człowiek. Taką drogę wskazuje nam Patron Roku 2014, drogę jakże aktualną dla ludzi współczesnych, bowiem świętość i wielkość nigdy nie stają się przebrzmiałe. Doświadcza tego każdy, kto podejmuje trud takiego myślenia i postępowania.

Obecnie w leczenie pacjentów zaangażowane są zintegrowane zespoły medyczne i administracyjne. Od właściwej organizacji pracy tych zespołów, synergii działań, wysokiego poziomu profesjonalizmu, ducha współpracy i przede wszystkim bezkompromisowego zaangażowania personelu na rzecz nadrzędnego dobra pacjenta zależy jego poczucie bezpieczeństwa i optymalna efektywność leczenia.przesłanie c

W świecie współczesnym, pełnym antagonizmów i konfliktów św. Jan z Dukli jest wciąż aktualnym wzorcem budowania dialogu i pokoju, jednoczenia narodów i kultur. Wierzymy, że owoce obrad naszego Kongresu staną się istotnym impulsem niezbędnej zmiany w podejściu do pacjenta, człowieka i obywatela.

 

Do pobrania:            Przesłanie w języku polskim pdf.            Przesłanie w języku angielskim pdf.

TELETRANSMISJAPiątek, 10 października 2014 r. Friday, October 10th 2014
Uroczyste otwarcie Opening Ceremony
Piątkowa sesja przedpołudniowa Friday Morning Session
Piątkowa sesja popołudniowa Friday Afternoon Session
Sobota, 11 października 2014 r. Saturday, October 11th 2014
Sobotnia sesja poranna Saturday Morning Session
Sobotnia sesja przedpołudniowa Saturday Midday Session
Sobotnia sesja popołudniowa Saturday Afternoon Session
Koncert Anny Kutkowskiej-Kass/Concert of Anna Kutkowska-Kass
Niedziela, 12 października 2014 r. Sunday, October 12th 2014
Uroczysta Msza św. z Kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim Solemn Mass from Holly Trinity Chapel of Lublin Castle
Niedzielna sesja Sunday Session

Uroczyste otwarcie

Opening Ceremony

Piątkowa sesja przedpołudniowa

Friday Morning Session

Piątkowa sesja popołudniowa

Friday Afternoon Session

 

 

Sobotnia sesja poranna

Saturday Morning Session

Sobotnia sesja przedpołudniowa

Saturday Midday Session

Sobotnia sesja popołudniowa

Saturday Afternoon Session

Koncert Anny Kutkowskiej-Kass/Concert of Anna Kutkowska-Kass


 

Uroczysta Msza św. z Kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim

Solemn Mass from Holly Trinity Chapel of Lublin Castle

Niedzielna sesja


Sunday Session


O KONGRESIE

Miedzynarodowy Kongres Naukowy logo

Międzynarodowy Kongres Naukowy „Dehumanizacja i depersonalizacja w medycynie i świecie współczesnym a życie św. Jana z Dukli”, który odbędzie się w Lublinie w dniach 10-12 października 2014 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i na Zamku Lubelskim, jest kluczowym wydarzeniem naukowym obchodów Roku św. Jana z Dukli ustanowionego uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 6 grudnia 2013 roku.

Patronat Honorowy nad obradami Kongresu i obchodami Roku Świętego Jana z Dukli objęła i zapowiedziała osobisty udział Pani Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP a z ramienia Stolicy Apostolskiej Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, Wielki Kanclerz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.

Św. Jan z Dukli reprezentuje ideał solidarności społecznej oraz jedności Narodów. Był on średniowiecznym, żebraczym zakonnikiem-bernardynem, który zachwycił nas swoją bezinteresowną służbą drugiemu człowiekowi. Jego chęć pomocy potrzebującemu człowiekowi, za wszelką cenę i na przekór przeciwnościom stała się dla nas inspiracją do nadania w 2010 roku naszemu Centrum imienia Św. Jana z Dukli.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej nosi imię świętego Jana z Dukli. Nasza społeczność onkologiczna jest zaszczycona możliwością uczczenia i współtworzenia wydarzeń związanych z Rokiem św. Jana z Dukli, który stawia kluczowe pytania dotyczące człowieka i medycyny we współczesnym świecie.

Celem interdyscyplinarnego Kongresu jest zwrócenie uwagi różnych środowisk na destrukcyjny proces dehumanizacji i depersonalizacji, który stał się faktem w dobie coraz to nowszych technologii medycznych, elektronicznych, IT. Człowiek został sprowadzony do roli elementu w przestrzeni cyfryzacji życia. Chcemy przywrócić właściwe, holistyczne podejście do Człowieka jako jednostki, podmiotu a nie przedmiotu.

Obrady Międzynarodowego Kongresu będą również stanowiły okazję do wymiany doświadczeń, poglądów, prezentacji wyników badań naukowych i rozwiązań praktycznych w gronie uznanych autorytetów. Udział w Kongresie wezmą wybitni przedstawiciele nauk medycznych, humanistycznych, społecznych i teologicznych. Wykładom i dyskusjom panelowym towarzyszyć będą wydarzenia artystyczne.

 

Komitet Honorowy

JEm. Ks. Kard. Gianfranco Ravasi
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury

Ks. Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski w Polsce

Ks. Abp Zygmunt Zimowski
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia

Ks. Abp Stanisław Budzik
Metropolita Lubelski

Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki
Metropolita Lwowski

Abp Abel
Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej

O. Michael Perry OFM
Minister Generalny OO. Bernardynów

O. Jarosław Kania OFM
Minister Prowincjalny – Prowincji Niepokalanego Poczęcia N.M.P. OO. Bernardynów

Włodzimierz Karpiński
Minister Skarbu RP

Wojciech Wilk
Wojewoda Lubelski

Krzysztof Hetman
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Sławomir Sosnowski
Marszałek Województwa Lubelskiego

Dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska
Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Lech Chyczewski
Kierownik Katedry Biostruktury i Zakładu Patomorfologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
Kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii i Katedry Onkologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
Rektor Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. Marian Wesołowski
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ks. dr hab. Piotr Stanisz
Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Ks. dr hab. Mirosław Wróbel
Kierownik Katedry Literatury Międzytestamentalneji Nauk Pomocniczych Biblistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska
Kierownik Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński
Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Komitet Organizacyjny

Ks. Bp Mieczysław Cisło
Biskup Archidiecezji Lubelskiej

Dariusz Ciwiński
Zastępca Dyrektora COZL

Dr Rafał Janiszewski
Właściciel Kancelarii Prawniczej Rafał Piotr Janiszewski

Ks. dr Tomasz Adamczyk
Pracownik naukowy KUL, Sekretarz Komitetu d/s Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski

Dr Krzysztof J. Czarnocki
Kierownik Działu Rozwoju Naukowego COZL

Prof. dr hab. n. med. Franciszek Burdan
Zakład Diagnostyki Obrazowej COZL

Dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski
I Oddział Onkologii Klinicznej COZL

Dr n. med. Tomasz Jankowski
I Oddział Onkologii Klinicznej COZL

Ks. Mirosław Ładniak
Dyrektor "Domu na Podwalu"

 

Patronat Medialny

radio

TVP

 

PROGRAM


Piątek 10 października 2014

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (ul. Akademicka 15)

8.30 Rejestracja i recepcja uczestników
10.00 - 11.30 Uroczyste rozpoczęcie Kongresu
Powitanie Gości Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska
Wystąpienie Pani Marszałek Sejmu RP Dr Ewa Kopacz
Wystąpienie Ks. Abp Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski
Wystąpienie Ks. Abp Stanisław Budzik Metropolita Lubelski
Wystąpienie Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski
Wystąpienie O. Julio César Bunader OFM Wikariusz Generalny Zakonu Braci Mniejszych
11.30 Przerwa kawowa
12.00 - 12.30 Wykład Prof. Joaquín Navarro-Valls – Patient or Person?
12.30 - 13.00 Wykład Ks. Bp Prof. Grzegorz Ryś – Franciszkański humanizm
13.00 - 13.30 Wykład Prof. Steven Narod – Twenty years of cancer genetics in Poland.
14.00 - 15.00 Obiad
15:30 - 16.00 Wykład O. Prof. Nicanor Austriaco – Personalization in science and treatment of cancer diseases.
16.00 - 16.30 Wykład Prof. Jerzy Stuhr – Przyjąć cierpienie... by go zwyciężyć.
16.30 Przerwa kawowa
17.00 Koncert Małgorzata Walewska z towarzyszeniem harfy
19.00 Uroczysta kolacja na Zamku Lubelskim

Sobota 11 października 2014
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (ul. Akademicka 15)

8.30 Rejestracja i recepcja uczestników
10.00 - 10.30 Wykład Prof. David Khayat – The human being beyond the cancer patient: the focus of the French Cancer Plan.
10.30 - 11.00 Wykład Prof. Erich Leitenberger – Is dialogue a way to overcome the postmodern crisis of culture?
11.00 - 11.30 Wykład Prof. Carlos Centeno-Cortés – Palliative medicine, humanization and whole person care in action.
11.30 Przerwa kawowa
12.00 - 12.30 Wykład Prof. Marek Krawczyk – Rozwój przeszczepiania wątroby w Polsce na tle doświadczeń światowych.
12.30 - 13.00 Wykład Prof. Janusz Limon – Wrodzone wady rozwojowe i choroby uwarunkowane genetycznie człowieka w sztuce.
13.00 - 13.30 Wykład Prof. Tomasz Trojanowski – Od paternalizmu do ery Internetu w relacjach lekarz-chory.
14.30 - 15.30 Obiad
16.00 - 16.30 Wykład Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – Pierwiastki etyczne w przysiędze Hipokratesa.
16.30 - 17.00 Wykład Prof. Jan Dačok SJ – From postmodernism to posthumanism? Contribution of medicine and Catholic Moral Theology.
17.00 - 17.30 Przerwa kawowa
17.30 Koncert Anna Kutkowska-Kass – sopran koloraturowy
19.00 Kolacja

Niedziela 12 października 2014
Zamek Lubelski (ul. Zamkowa 9)

8.00 Recepcja uczestników
9.00 - 10.30 Msza Święta w Kaplicy Św. Trójcy 
  Uroczyste odczytanie przesłania Kongresu
10.30 Przerwa kawowa
11.00 - 11.30 Wykład Prof. Antonio G. Spagnolo – Clinical Ethics Consultation as a mean of humanization and personalization in medicine.
11.30 - 12.00 Wykład Prof. Pilar León-Sanz – The art and science of healthcare: the personalization of patients.
12.00 - 12.30 Wykład Prof. Wojciech Konstanty Podleski – Wartości humanistyczne i sztuka kultury medycznej.
12.30 - 13.00 Wykład Prof. Dov Weissberg – Granice głodu.
13.00 Obiad
13.30 Prof. Krzysztof Zanussi – film „Spirala" oraz dyskusja

 

WYKŁADOWCY

NavarroValls

 Prof. Joaquín Navarro-Valls – Patient or Person?

GrzegorzRys Ks. Bp Grzegorz Ryś – Franciszkański humanizm
ErichLeitenberger Prof. Erich Leitenberger – Is dialogue a way to overcome the postmodern crisis of culture?
NicanorAustriaco O. Prof. Nicanor Austriaco – Personalization in science and treatment of cancer diseases.
JanDacok Prof. Jan Dacok – From postmodernism to posthumanism? Contribution of medicine and Catholic Moral Theology.
DavidKhayat Prof. David Khayat – The human being beyond the cancer patient: the focus of the French Cancer Plan.
StevenNarod Prof. Steven Narod – Twenty years of cancer genetics in Poland.
MarekKrawczyk Prof. Marek Krawczyk – Rozwój przeszczepiania wątroby w Polsce na tle doświadczeń światowych.
AntonioGSpagnolo Prof. Antonio G. Spagnolo – Clinical Ethics Consultation as a mean of humanization and personalization in medicine.
JerzyWoyWojciechowski Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – Pierwiastki etyczne w przysiędze Hipokratesa.
JanuszLimon Prof. Janusz Limon – Wrodzone wady rozwojowe i choroby uwarunkowane genetycznie człowieka w sztuce.
JerzyStuhr Prof. Jerzy Stuhr – Przyjąć cierpienie... by go zwyciężyć.
KrzysztofZanussi Prof. Krzysztof Zanussi – z prezentacją fimu „Spirala“.
TomaszTrojanowski Prof. Tomasz Trojanowski – Od paternalizmu do ery Internetu w relacjach lekarz-chory.
WojciechKonstantyPodleski Prof. Wojciech Konstanty Podleski – Wartości humanistyczne i sztuka kultury medycznej.
DovWeissberg Prof. Dov Weissberg – Granice głodu.
CarlosCentenoCortes Prof. Carlos Centeno Cortés – Palliative medicine, humanization and whole person care in action.
PilarLeonSanz Prof. Pilar León-Sanz – The art and science of healthcare: the personalization of patients.

 

DLA UCZESTNIKÓW

Miejsce obrad kongresu
Kongres odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (ul. Akademicka 15) w dniach 10 i 11 października oraz na Zamku Lubelskim w Lublinie (ul. Zamkowa 9) w dniu 12 października. Więcej informacji szczegółowych znjduje się w zakładce program.
Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne. Udział w obradach Kongresu w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego i na Zamku Lubelskim zarezerwowany jest dla osób posiadających zaproszenie.
 
Telemost
Obrady będą transmitowane na pełnowymiarowym ekranie w formie tele-mostu z Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Zamku Lubelskiego do auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Collegium Jana Pawła II ul. Aleje Racławickie 14, 10-te piętro oraz do auli Collegium Pharmaceuticum Uniwersytetu Medycznego ul. Chodźki 15. Wstęp do obydwu auli jest wolny.
 
Tłumaczenie symultaniczne
Wykłady będą dostępne w języku polskim, włoskim i angielskim.
 
Streaming
Transmisja strumieniowa obrad Kongresu udostępniona będzie w języku polskim i angielskim na stronie www.patron2014.pl/transmisja oraz na stronie www.kul.pl
 
Noclegi
Organizatorzy nie pokrywają kosztów  zakwaterowania uczestników.
Zapraszamy do rejestracji w następujących hotelach znajdujących się w promieniu 2-3 km od miejsca obrad Kongresu:


Dojazd do Lublina
Zachęcamy do skorzystania z Portu Lotniczego Lublin. Szczegółowy rozkład lotów dostępny jest na stronie lotniska. Dostępne w Polsce połączenia kolejowe i autobusowe można sprawdzić pod następującymi adresami:   rozkład jazdy PKP,   e-podróżnik. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników.

Program dodatkowy
Dla chętnych możliwość zwiedzania Lublina każdego dnia.

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE

 

Piątek, 10 października 2014 - godz. 17.00
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15

KONCERT MAŁGORZATY WALEWSKIEJ Z TOWARZYSZENIEM HARFY

 

MAŁGORZATA WALEWSKA - MEZZOSOPRAN

aMałgorzata Walewska jest jedną z najbardziej uznanych mezzosopranistek naszych czasów, podziwianą na największych scenach operowych świata. Ukończyła Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie profesor Haliny Słonickiej. Jest laureatką oraz finalistką wielu międzynarodowych konkursów m.in.: A. Krausa w Las Palmas, L. Pavarottiego w Filadelfii, St. Moniuszki w Warszawie i Belvedere w Wiedniu.

Po ukończeniu studiów występowała w Bremer Theater, a następnie została zaangażowana przez wiedeńską Staatsoper, gdzie debiutowała jako Polina w Damie Pikowej oraz Carmen. W Wiedniu po raz pierwszy pracowała z artystami takimi jak Luciano Pavarotti czy Placido Domingo. Kolejne lata przyniosły angaże w Semperoper w Dreźnie (1999), gdzie śpiewała między innymi Panią Quickly w Falstaffie i Ulrykę w Balu maskowym oraz w Deutsche Oper w Berlinie, gdzie zadebiutowała jako Pani Quickly, a następnie występowała w roli Amneris w Aidzie i po raz pierwszy wcieliła się w rolę Azuceny w Trubadurze.

W 2006 roku Małgorzata Walewska zadebiutowała w Metropolitan Opera w Nowym Jorku jako Dalila w Samsonie i Dalili, a partnerował jej José Cura. Oprócz Dalili Małgorzata Walewska zaśpiewała w Metropolitan Opera partie Santuzzy i Amneris.

Kolejne ważne debiuty na międzynarodowych scenach to rola Azuceny w Królewskiej Operze Covent Garden w Londynie (2009), Mamki w Kobiecie bez cienia R. Straussa w Palacio de Bellas Artes w Meksyku (2012) i Dalili w Grand Théâtre de Geneve (2012), gdzie orkiestrę prowadził Maestro Michel Plasson.

Małgorzata Walewska współpracowała z wieloma światowej sławy dyrygentami takimi jak: Marco Armiliato, Seymon Bychkov, Jesus Lopez Cobos, Asher Fish, Valery Gergiev, Philippe Jordan, Vladimir Jurowski, Nicola Luisotti, Carlo Montanaro, Stefan Soltesz, Carlo Rizzi, Massimo Zanetti czy Andriy Yurkevych. Wystąpiła na ponad 30 scenach słynnych teatrów m.in: Teatro Real w Madrycie, Teatro Nacional de Sao Carlos w Lisbonie, Teatro della Opera w Rzymie, Seattle Opera, San Francisco Opera, Grand Théâtre w Luksemburgu, Finnish National Opera w Helsinkach, Washington National Opera, Baltimore Opera i Herodion Teather w Atenach.

Artystka ma w swoim repertuarze także repertuar oratoryjny i daje liczne recitale z akompaniamentem fortepianu lub harfy. W programie ma wiele pieśni kompozytorów polskich i zagranicznych takich jak: G. Fauré, F. Schubert, S. Moniuszko, K. Szymanowski, F. Chopin czy P. Czajkowski oraz cykle Les nuits d’été H. Berlioza czy Wesendonck Lieder R. Wagnera. Od 2013 roku z towarzyszeniem harfistki Małgorzaty Zalewskiej wykonuje piesni francuskie m.in. Reynaldo Hahna.

Małgorzata Walewska nagrała wiele albumów: od utworów goszczących na stałe w jej repertuarze (Voce di donna), po kolędy (Christmas Time), crossoverowe aranżacje (Walewska i przyjaciele, Mezzo) czy arie G.F. Händla, pieśni religijne i utwory organowe (Farny).

W 2014 roku Małgorzata Walewska została mianowana Dyrektorem Artystycznym Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, którego 16 edycja odbędzie się w Nowym Sączu w maju 2015 roku.

MAŁGORZATA ZALEWSKA - HARFISTKA

bJest jedną z niewielu harfistek koncertujących na kilku rodzajach harf (harfa współczesna celtycka, harfa elektryczna i barokowa arpa doppia).

Jej mistrzyniami były Alina Baranowska-Liese (wieloletnia harfistka Filharmonii Narodowej), prof. Urszula Mazurek oraz Ursula Holliger i Susanne Mildonian. Solistyczny debiut artystki miał miejsce w 1993 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Koncertuje jako solistka w kraju oraz na świecie ( USA, Kanada, Francja , Japonia, Chiny, Australia).

Występowała jako solistka z takimi artystami, jak: Francisco Araisa, Brigitte Balleys, Mirosław Błaszczyk, Massimiliano Cialdi, Chikara Imamura, Agnieszka Duczmal, Gary Guthman, Adrew M.Kurtz, Jan Krenz, Jerzy Maksymiuk, Atsushii Nukii, Claude Regimbald, Daniel Stabrawa, Tomasz Strahl, Małgorzata Walewska, Tadeusz Wojciechowski oraz z zespołami: Amadeus, Bunkyo Kiu Ensamble, Graz Trio, Leopoldinum, Viadrina Quartet, Capella Bydgostiensis, MACV, Lviv Virtuosi,Ft. Meyers Orchestra, Die Wiener Sängerknaben, Sinfonia Varsovia, Warszawska Sinfonietta, a także nieomal wszystkimi orkiestrami filharmonicznymi w Polsce.

W latach 1994-2010 współpracowała z Warszawską Operą Kameralną. Na prośbę producenta harf CAMAC Joel’a Garnier wzięła udział w światowej promocji harfy Atlantyda jako jedna z 10 wybranych przez tę firmę harfistek a jako jedyna z Europy Wschodniej. Zdjęcie promujące ten instrument ukazało się na okładkach prestiżowych czasopism „Harpa”(Europa) i „Harp International”(Ameryka). Na swoim koncie ma również nagrania (jako muzyk orkiestrowy oraz kameralny) ok. 50 płyt CD dla firm fonograficznych m.in.: EMI, Decca, Hungarton, EMI, Pro Musica, Sony Classical, Sony.

Wzięła udział w kilku autorskich programach telewizyjnych poświęconych muzyce harfowej (1996) oraz dokonała telewizyjnych rejestracji:

-recitalu wykonywanego na Letnim Festiwalu w Radziejowicach pod patronatem Jerzego Waldorffa i uznanego przez niego za najlepszy koncert tego Festiwalu (Warszawski Ośrodek Telewizyjny, 1998),

-recitalu „Impresje” wykonywanego na Międzynarodowym Festiwalu w Łańcucie (TV Polonia, 1999),

-koncertu na harfę i flet C-dur Wolfganga Amadeusa Mozarta wykonywanego na Festiwalu Mozartowskim w Warszawie (TVP1 i TVP2, 1996, 1999, 2001).

W 2005 ukazała się płyta artystki „Harp Solo” wydana przez DUX, a zrealizowana w całości ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2007 miała miejsce premiera suity koncertowej „Master&Margarita” na harfę i orkiestrę symfoniczną, skomponowanej specjalnie dla artystki przez Gary Guthman’a, oraz ukazała się wysoko oceniona przez recenzentów płyta CD pod tym samym tytułem (DUX). Przez ostatnie 15 lat reprezentuje Polskę poza granicami na częste zamówienia Ministra Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta RP. Małgorzata Zalewska gra na harfach firmy CAMAC.

 PROGRAM

1.  Jean-Paul Martini (1741-1816) - Plaisir d’amour (Jean-Pierre Claris de Florian)

2.  Franz Schubert (1797-1828)- Ständchen (Rudolf von Hertzberg); - An die Musik ( Franz von Schober)

3.  John Thomas (1826-1913) - The Minstrel’s Adieu - harfa solo

4.  Reynaldo Hahn (1874-1947) - A Chloris (Théphile de Viau); - Si mes vers avaient des ailes (Victor Hugo); - Mai (François Coppée; - L’énamourée (Theodore de Banville); - Reverie (Victor Hugo)

5.  Alphonse Hasselmans (1845-1912) - La Source - harfa solo

6.  Georg Friedrich Händel (1685 -1759) - Ombra mai fu... (Serse, opera w 4 aktach)

7.  Gioachino Rossini (1792-1868) - Assisa a’ pie d’un salice.... (Otello, opera w 3 aktach Aria Desdemony z III aktu)

8.  Jan Sebastian Bach, Charles Gounod (1685 -1750), (1818-1893) - Ave Maria

 

Sobota, 11 października 2014 - godz. 17.30
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15

KONCERT ANNY KUTKOWSKIEJ-KASS 

 

ANNA KUTKOWSKA-KASS - SOPRAN KOLORATUROWY

cDebiutowała w Operze Narodowej - Teatrze Wielkim w Warszawie w partii Królowej Nocy w premierowym przedstawieniu Czarodziejski Flet W.A. Mozarta. Partię tę śpiewała w Operze Narodowej przez kilka sezonów. Była zaproszona gościnnie do wykonania partii Królowej Nocy przez Teatr Wielki w Poznaniu i Teatr Wielki w Łodzi. W efekcie współpracy artystycznej z Operą Śląską w Bytomiu zaśpiewała Hannę w Strasznym Dworze Stanisława Moniuszki, a podczas uroczystości jubileuszowych wielkiego polskiego tenora Wiesława Ochmana wystąpiła w roli Donny Anny w operze Don Giovanni W.A.Mozarta w reżyserii W.Ochmana. W międzyczasie wystąpiła w partii Hanny w operze Straszny Dwór w Operze Narodowej w Warszawie. Wzięła udział w przedstawieniach „Śpiewnika Domowego” (pieśni St. Moniuszki w formie spektaklu) wystawianych przez Operę Narodową w Salach Redutowych. W 2012 roku na zamówienie Opery Narodowej przygotowała partię Słowika w operze Słowik Igora Strawińskiego. Występowała pod kierownictwem wybitnych dyrygentów, takich jak: Kazimierz Kord, Łukasz Borowicz, Tadeusz Serafin, Mieczysław Nowakowski, Tadeusz Wicherek, Maciej Żółtowski, Andrzej Knapp, Krzysztof Dziewięcki, Przemysław Zych i Peter Vrabel.

Koncertuje w Polsce i za granicą, śpiewając recitale. Występowała m.in. w Pradze z Orkiestrą Kameralną Berg, śpiewając Słopiewnie Karola Szymanowskiego, dwukrotnie była z recitalami w Paryżu na zaproszenie Polskiego Stowarzyszeni Historyczno-Literackiego. Bierze udział w koncertach kameralnych i symfonicznych oraz festiwalach muzycznych, m.in.: Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie, Festiwal Moniuszkowski w Białymstoku, Festiwal Nałęczowskie Divertimento, Festiwal Pieśni Polskiej w Wilanowie oraz w festiwalach muzyki współczesnej, jak: XXII Warszawskie Spotkania Muzyczne, Festiwal Muzyki Współczesnej w Sopocie, Festiwal im. W.Lutosławskiego w Lublinie, My Splendid Isolation —festiwal Karola Szymanowskiego w Radomiu i inne.

Dla uczczenia pamięci wielkiej polskiej koloratury Marceliny Sembrich-Kochańskiej występowała z recitalem z repertuarem tej wielkiej śpiewaczki podczas Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Antoninie, w Towarzystwie Chopinowskim w Warszawie oraz w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym.

Była dwukrotnie zapraszana przez Katedrę Kompozycji Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina do wzięcia udziału w koncertach muzyki współczesnej polskich kompozytorów. Ma na swoim koncie prawykonania utworów polskich kompozytorów współczesnych, takich jak: Aleksander Kościów i Marian Borkowski. Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Pana Profesora Jerzego Woy-Wojciechowskiego kilkakrotnie wystąpiła w koncertach uświetniających uroczystość Gloria Medicinae na Zamku Królewskim w Warszawie.

W 2014 roku wzięła udział w nagraniu płyty z kompozycjami A.Kościówa, wykonując cykl pieśni japońskich „Shihaikai”.

Tajniki śpiewu solowego studiowała u sławnej polskiej śpiewaczki i reżysera operowego Marii Fołtyn. Obecnie korzysta z konsultacji wokalnych u Profesor Zdzisławy Donat.

Anna Kutkowska-Kass jest jednocześnie aktywnym zawodowo lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą genetyki klinicznej, pediatrą.

 ROBERT MORAWSKI - FORTEPIAN

dUrodzony w Kanadzie polski pianista i kameralista po raz pierwszy wystąpił w Filharmonii Narodowej, mając siedem lat. Jest uczniem Jerzego Marchwi­ńskiego.

Występuje z najwybitniejszymi artystami, takimi jak: Iwona Hossa, Urszula Kryger, Aleksandra Kurzak, Alina Mleczko, Anna Kutkowska-Kass, Alison Pearce, Małgorzata Walewska, Agnieszka Wolska, Joanna Woś, Vadim Brodski, Andrzej Dobber, Romuald Gołębiowski, Krzysztof Jakowicz, Piotr Płąwner, Sławomir Tomasik, Janusz Wawrowski, Mikołaj Zalasiński, Adam Zdunikowski oraz z Kwartetem Camerata i Cameratą Vistulą. Ukończył warszawską Akademię Muzyczną u prof. Bronisławy Kawalla (fortepian).

Posiada tytuł doktora sztuki. Kształcił się także pod kierunkiem takich artystycznych znakomitości, jak: Leszek Brodowski, Irwin Gage, Tomasz Herbut, Lee Kum Sing, Naum Sztarkman, Joanna Świtlik, Edward Wolanin. Koncertuje w kraju i za granicą, m.in.: w Niemczech, Austrii, Bułgarii, Czechach, Szwajcarii, Włoszech, Norwegii, Francji, Kanadzie i USA. Występował na wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych (Schleswig Holstein Musik Festival, Warszawska Jesień, Laboratorium Muzyki Współczesnej, Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, Muzyka w Starym Krakowie, Festiwal Muzyczny w Łańcucie).

W 1993 roku zajął I miejsce na Warszawskich Przesłuchaniach Kameralnych (trio fortepianowe). Uhonorowany Chopinowskim Funduszem Stypendialnym (1993, 1994) oraz stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1996). Otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in.: specjalną dla najlepszego pianisty na VIII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. A. Sari w Nowym Sączu, II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego, dla najlepszego pianisty na V Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie, Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, dla najlepszego pianisty na Konkursie Pieśni im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, na VI Międzynarodowym Konkursie im. S. Moniuszki i na II Międzynarodowym Konkursie Wokalistyki Operowej im. A. Didura w Bytomiu, Rektora UMFC za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne oraz wspólnie ze skrzypkiem Sławomirem Tomasikiem Fryderyka za najlepszą płytę kameralną z muzyką Karola Szymanowskiego (2011). W repertuarze posiada dzieła od baroku po muzykę najnowszą. Dokonał prawykonań wielu utworów współczesnych kompozytorów polskich, m.in.: Witolda Lutosławskiego, Witolda Rudzińskiego, Aleksandra Kościowa, Łucji Szablewskiej, Aldony Nawrockiej, Przemysława Zycha, Anny Jastrzębskiej.

Jest pianistą Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie oraz kierownikiem zespołu pianistów. Od 2011 roku jako adiunkt prowadzi klasę kameralistyki fortepianowej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Nagrywał dla Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Telewizji Węgierskiej oraz płyty dla firm Acte Prealable, Dux, WW Open Sources, CD Accord.

PROGRAM

1.   Fryderyk Chopin (1810-1849) - Życzenie

2.   Fryderyk Chopin (1810-1849) - Moja pieszczotka

3.   Gaetano Donizetti (1797-1848) - Aria Marii Stuardy O nube che lieve z op. Maria Stuarda

4.   Kleofas Ogiński (1765-1833) - Polonez Pożegnanie ojczyzny

5.   Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-1791) - Aria Królowej Nocy Der Holle rache z opery Czarodziejski Flet

6.   Vincenzo Bellini (1801-1835) - Aria Normy Casta diva z opery Norma

7.   Ferenc Liszt (1811-1886) - Oh, quand je dors

8.   Ferenc Liszt (1811-1886) - Transkrypcja na fortepian pieśni Chopina Hulanka

9.   Giuseppe Verdi (1813-1901) - Aria Trawiaty E starano, e strano z opery Trawiata

10.  Johann Strauss (1804-1849) -Walc Nad pięknym modrym Dunajem

11.  Manuel de Falla (1876-1946) - Taniec ognia

12.  Leonard Bernstein(1918-1990) - Aria z operetki Glitter and be gay

13.  Jerzy Woy-Wojciechowski - Przemilczeć, przeszeptać

14.  Jerzy Woy-Wojciechowski - Kormorany

SPONSORZY

 

siemens
www.siemens.pl

1 sponsor

2 3

 

KONTAKT


Dział Rozwoju Naukowego

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Telefon: 530 621 266
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.